Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ベン

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

8 nét

10 nét

11 nét

13 nét

14 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

鯿

21 nét

23 nét

24 nét