Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): リキ

2 nét

4 nét

5 nét

13 nét

16 nét

19 nét