Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): リチ

7 nét

9 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

16 nét