Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): リョク

2 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

11 nét

13 nét

14 nét

15 nét

18 nét

19 nét

22 nét