Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): レン

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

孿

23 nét

25 nét

28 nét

29 nét