Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): か.る

2 nét

4 nét

5 nét

7 nét

8 nét

9 nét

11 nét

14 nét

15 nét

16 nét

18 nét

21 nét