Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): こ

3 nét

5 nét

7 nét

8 nét

10 nét

12 nét

14 nét

18 nét

24 nét