Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): すべ.る

4 nét

6 nét

12 nét