Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): そそ.ぐ

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

18 nét

20 nét

22 nét