Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): たば

7 nét

12 nét

14 nét