Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): にきび

10 nét

14 nét