Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): はげ.む

7 nét

16 nét