Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ふき

8 nét

12 nét

16 nét