Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ふな-

6 nét

10 nét

11 nét