Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほうむ.る

9 nét

12 nét