Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほろ.ぼす

3 nét

10 nét

13 nét

14 nét