Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): むくげ

12 nét

13 nét

15 nét

槿

16 nét