Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): め.す

5 nét

10 nét

13 nét