Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): や

2 nét

5 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

15 nét

16 nét

17 nét