Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): やじり

10 nét

13 nét

14 nét

19 nét