Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ゆぎ

3 nét

11 nét

12 nét

15 nét