Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ゆ.るぐ

12 nét

13 nét

14 nét