Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): よ.す

2 nét

3 nét

4 nét