Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): らば

13 nét

14 nét

24 nét