Tìm chữ theo âm Hàn: 겸

7 nét

8 nét

10 nét

12 nét

13 nét

14 nét

16 nét

17 nét

18 nét

23 nét