Tìm chữ theo âm Hàn: 능

10 nét

11 nét

13 nét

14 nét