Tìm chữ theo âm Hàn: 니

5 nét

8 nét

9 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét