Tìm chữ theo âm Hàn: 룡

10 nét

16 nét

19 nét

22 nét