Tìm chữ theo âm Hàn: 욱

6 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét

𢒰

17 nét