Tìm chữ theo âm Hàn: 읍

7 nét

8 nét

10 nét

12 nét