Tìm chữ theo âm Hàn: 잔

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

13 nét

15 nét

22 nét