Tìm chữ theo âm Hàn: 택

6 nét

7 nét

9 nét

16 nét