Tìm chữ theo âm Hàn: 팽

7 nét

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

15 nét

16 nét

18 nét