Tìm chữ theo âm Hàn: 흉

4 nét

6 nét

9 nét

10 nét