Chưa có giải nghĩa theo âm Hán Việt
Unicode: U+2ED6