Chưa có giải nghĩa theo âm Hán Việt
Unicode: U+2EE8

Một số bài thơ có sử dụng