Chưa có giải nghĩa theo âm Hán Việt
Unicode: U+2FF2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp