Có 1 kết quả:

linh
Âm Hán Việt: linh
Tổng nét: 1
Unicode: U+3007
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: líng

Tự hình 1

1/1

linh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Zêrô, số không (0): 四〇一 401.