Có 1 kết quả:

cưu ngưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trâu con, con nghé.