Có 1 kết quả:

bạt hàn

1/1

bạt hàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

một giống ngựa Hồ có lông dày