Có 1 kết quả:

đinh tự tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái khớp nối ống nước hình chữ đinh, ta gọi là hình chữ T.