Có 1 kết quả:

đinh niên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tuổi trưởng thành.

Một số bài thơ có sử dụng