Có 1 kết quả:

đinh đang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trạng thanh: Leng keng, loong coong (tiếng động do đồ vật bằng kim loại, sứ, ngọc, đá. khua chạm phát ra).