Có 1 kết quả:

đinh phú

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuế đánh theo số đầu người.