Có 1 kết quả:

vạn tượng

1/1

vạn tượng

giản thể

Từ điển phổ thông

tất thảy mọi thứ