Có 1 kết quả:

tam bất hủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba điều không bao giờ hư mất, gồm “lập đức” 立德, “lập công” 立功 và “lập ngôn” 立言 ((Tả truyện 左傳, Tương Công 襄公 nhị thập tứ niên).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba điều không bao giờ hư mất, gồm Lập đức, Lập ngôn và Lập công.