Có 1 kết quả:

tam nguyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba vị Thiên, Địa, Nhân. § Cũng gọi là “tam tài” 三才, “tam cực” 三極.
2. Ba ngày rằm của các tháng giêng, tháng bảy và tháng mười âm lịch.
3. Đỗ đầu khoa thi hương gọi là “Giải nguyên” 解元, đỗ đầu khoa thi Hội gọi là “Hội nguyên” 會元, đỗ đầu khoa thi Đình gọi là “Trạng nguyên” 狀元. Gọi chung là “tam nguyên” 三元.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba lần đậu đầu trong các khoa thi Hương, thi Hội và thi Đình, tức Giải nguyên, Hội nguyên và Đình nguyên. Thơ Nguyễn Khuyến có câu: » Cậy cái bảng vàng treo nhị giáp, nẹt thằng mặt trắng lấy Tam nguyên « — Ba hạng đứng đầu vũ trụ, gồm Thiên, Địa, Nhân. Cũng gọi là Tam tài, Tam cực – Ba ngày rằm của các tháng giêng, bảy và mười âm lịch, cũng gọi là Tam nguyên.

Một số bài thơ có sử dụng