Có 1 kết quả:

tam quang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gọi chung mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. ◇Ban Cố 班固: “Thiên hữu tam quang nhật nguyệt tinh, địa hữu tam hình cao hạ bình” 天有三光日月星, 地有三形高下平 (Bạch hổ thông 白虎通, Phong công hầu 封公侯) Trời có ba sáng: mặt trời, mặt trăng và sao, đất có ba hình: cao, thấp và bằng.
2. Chỉ ba sao “Phòng” 房, “Tâm” 心 và “Vĩ” 尾.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba thứ sáng, gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.

Một số bài thơ có sử dụng