Có 1 kết quả:

tam cô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba chức quan lớn thời cổ Trung Hoa, ở dưới bực “Tam Công” 三公, gồm: “Thiếu Sư” 少師, “Thiếu Phó” 少傅, “Thiếu Bảo” 少保.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba chức quan lớn thời cổ Trung Hoa, ở dưới bực Tam công, gồm Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo.

Một số bài thơ có sử dụng