Có 1 kết quả:

tam tiêu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ “thượng tiêu” 上焦, “trung tiêu” 中焦 và “hạ tiêu” 下焦 (miệng trên của dạ dày, phần giữa của dạ dày, và miệng trên của bàng quang). “Tam tiêu” 三焦 là một bộ phận của “lục phủ” 六腑.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Đông y, chỉ thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu ( miệng trên của dạ dày, phần giữa của dạ dày, và miệng trên của bằng quang ).